Main Menu-01
Main Menu-02
Main Menu-09
Main Menu-03
Main Menu-04
Main Menu-05

La nostra escola va néixer com un projecte pedagògic progressista, i aquella il·lusió es va convertir en realitat.
ITACA és avui dia un lloc privilegiat per els infants, un lloc en què els infants desitgen romandre i no només es resignen a quedar-se.
En harmonia amb aquesta idea, es va escollir el poema ITACA del poeta grec Konstantino Kavafis…

ITACA es defineix com:

· Una escola laica i respectuosa amb totes les creences o conviccions religioses.

· Una escola compromesa amb el medi ambient i treballa per la conscienciació i respecte vers el medi que ens envolta.

· Una escola pluralista i respectuosa amb les idees democràtiques, garantint els drets dels infants i centrant-se en el seu desenvolupament i benestar.

· Una escola on la llengua vehicular és el Català amb la modalitat pròpia de les Illes Balears, potenciant l’aprenentatge primerenc de la llengua estrangera i respectant el castellà com a llengua de vinculació amb les famílies.

· Una escola on s’afavoreix la integració d’infants amb necessitats educatives específiques i  la seva detecció primerenca. Es fa una actuació preventiva i compensatòria dels infants amb situacions desfavorables per tal de garantir les condicions més idònies per la seva escolarització i el seu desenvolupament.

· Una escola que treballa per la igualtat en tots els sentits, no fa distinció de sexe, raça, cultura, nivell econòmic,….

· Una escola oberta i comunicativa amb les famílies on la cooperació i l’intercanvi d’informació és continu per tal de garantir un desenvolupament harmoniós en el procés educatiu de l’infant. Serveix com espai d’aprenentatge i referència per tots els qui la integren.

· Una escola on es prioritza una educació estimuladora que cobreixi totes les necessitats globals dels infants com són: les afectives, socials, cognitives i motrius…

· Una escola on l’adquisició dels coneixements conceptuals no deixin de banda aspectes tan importants com les vivències corporals, la gestió i regulació de les emocions i sobretot el plaer per aprendre.

En definitiva, a ITACA volem acompanyar els nostres infants en el seu desenvolupament perquè el dia de demà siguin adults responsables i feliços.