Segon Cicle
Què fem a les aules?

3-6 anys

Seguint la mateixa línea pedagògica del centre aquest cicle es caracteritza per una metodologia basada en situacions d’aprenentatge i ambients, on el mestre guia i acompanya a l’infant en el seu procés d’aprenentatge.

il·lustració infantil feta de formes per la secció del segon cicle